logo

Copyright © 2016: Erikzen en Arjan Kremer. All Rights Reserved.

“Een snel ontwikkelende markt die vraagt om expertise om gedecideerd beslissingen te kunnen maken..”

Duurzaamheid

In de huidige maatschappij waar duurzaamheid een steeds vanzelfsprekender begrip wordt, ontstaan coherent hieraan meer en meer producten, mogelijkheden maar ook regelgeving om de gebouwde omgeving hieraan te laten voldoen. Een snel ontwikkelende markt die vraagt om expertise om gedecideerd beslissingen te kunnen maken.

energielabel vs energie-index

In de sociale en particuliere verhuursector wordt andere regelgeving toegepast dan in de koopsector. Waar de wet voorschrijft om bij oplevering, verkoop en verhuur verplicht een energielabel aan te leveren, is volgens het woningwaarderingstelsel (WWS) een energie-index van belang. Naast advies verzorgt buro DECIDE deze (definitieve) energielabels en energie-index.

Lees meer over:

ORGANISATIEONTWERPADVIES – DUURZAAMHEID