Copyright © 2016: Erikzen en Arjan Kremer. All Rights Reserved.

“buro DECIDE is een bouwkundig ingenieursbureau met diverse vaste werknemers en een achterban van flexibele krachten”.

Wat is buro DECIDE?

buro DECIDE is een bouwkundig tekenbureau, gevestigd in de stad Groningen met diverse vaste werknemers en een achterban van flexibele krachten.

Dit team met een diversiteit aan achtergronden en vaardigheden geven een invulling aan alle mogelijke opgaven omtrent bouwkundig advies en vormgeving van interieur, exterieur en omgeving. Van interne renovaties tot uitbreidingen en nieuwbouw in zowel landelijke als stedelijke context.

Vanuit de daadwerkelijke intentie van de opgave worden rekening houdend met alle eisen, doelstellingen en randvoorwaarden, oplossingen aangedragen en gerealiseerd. Naast een optimale invulling binnen dit kader, wordt getracht daarbuiten een aanvullende waarde te creëren voor zowel gebruiker, gebouw als omgeving.

De centrale rol die buro DECIDE inneemt bij het vertalen van het vraagstuk naar een ontwerp en de realisatie ervan, ontzorgt de opdrachtgever van verantwoordelijkheden en contractuele bezigheden in een steeds complexer wordende maatschappij en wereld van regelgeving. Door alle benodigde werkzaamheden die relevant zijn bij het ontwikkelen en realiseren van bouwplannen binnen het buro aan te bieden, of vanuit een breed netwerk te coördineren, blijft het proces eenvoudig van structuur en is flexibiliteit een vooraanstaande vanzelfsprekendheid.

Lees meer over:

ORGANISATIE – ONTWERPADVIES BELEGGINGSVASTGOED