We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it.

De koppeling tussen klimaat en bouwen

Werkzaamheden: Advies duurzaamheid DMJOP Natuurinclusief Klimaatadaptatie Hittestress Watercontrol

Buro DECIDE: Uw Partner in Klimaat en Duurzaamheid

Buro DECIDE is uw toegewijde partner als het gaat om het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering en het bevorderen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Wij geloven dat we de eerste generatie zijn die de impact van klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen. Daarom zetten we ons in om natuurinclusief bouwen de nieuwe standaard te maken, niet alleen voor nu, maar ook voor de generaties die na ons komen.

Duurzaam Bouwen met Focus op Klimaat

Ons team is voortdurend bezig met het nemen van concrete stappen om de natuur en het klimaat ten opzichte van de gebouwde omgeving te beschermen. We begrijpen dat er geen tijd te verliezen is. Onze focus ligt op verduurzaming, het verminderen van hittestress en het bevorderen van klimaatadaptatie. Voor elk project voeren we haalbaarheidsonderzoeken uit, bieden maatwerkadvies, begeleiden het proces en leveren de nazorg. Daarbij schuwen we innovatieve oplossingen niet.

Onze Duurzaamheidsdiensten

Buro DECIDE biedt een breed scala aan diensten op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Onze expertise omvat advies over duurzaamheid, de ontwikkeling van duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP), natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, hittestressvermindering, het verbeteren van de biodiversiteit en waterbeheersing. We hebben ervaring in het realiseren van nul-op-de-meterwoningen en het bouwen van bijna-energieneutrale-gebouwen. We focussen ons op CO2-reductie en stikstof-reductie-initiatieven. Al onze diensten worden op maat aangeboden om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Kies voor Duurzaamheid met buro DECIDE

Als u streeft naar duurzaamheid, klimaatvriendelijk bouwen en een positieve impact op het milieu, kies dan voor buro DECIDE als uw partner. Wij zijn vastbesloten om de norm te stellen voor duurzaamheid en klimaatbescherming in de bouwsector. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij uw duurzame bouwprojecten.

DAMSTERDIEP 32 – 34

Een verborgen oase voor mens, dier en natuur

Bekijk project

DAMSTERDIEP 32 – 34

Watercontrol

Door klimaatverandering moeten we rekening houden met langere droge periodes, maar ook met hevige stortbuien. We moeten slimmer omgaan met water en we moeten er zuiniger op zijn.

Bij al onze projecten houden wij hier rekening mee en daarnaast zijn we doorgaans op zoek naar innovaties.

Snel een bakje koffie doen?

Neem contact met ons op over climate

    bg
    back to top